Dla klientów instytucjonalnych oferuję coaching, programy szkoleniowe i inne projekty rozwojowe, których celem jest wzmocnienie leadershipu w organizacji oraz kreowanie coachingowej kultury organizacyjnej. Odbiorcami usług coachingowych są managerowie wyższego i średniego szczebla oraz project managerowie, którzy pragną doskonalić swój silny, autentyczny i wiarygodny leadership. Oferuję także doradztwo dla osób poszukujący pracy oraz wsparcie psychologiczne dla osób będących w sytuacji silnego stresu w związku z wydarzeniami życiowymi.