poza coachingiem i telecoachingiem realizuję projekty takie jak:

 • diagnoza potrzeb rozwojowych i wsparcie w opracowaniu rozwiązań szytych na miarę
 • doradztwo w zakresie zarządzania talentami 
 • szkolenia zaprojektowane w oparciu o narzędzie SDI (Strength Deployment Inventory), których celem może być:
  • zwiększenie efektywności zespołowej i redukcja kosztów  konfliktu
  • rozwój kompetencji liderskich
  • facylitacja procesów change management
  • poprawa komunikacji
  • poprawa jakości obsługi klienta
   • więcej o narzędziu w zakładce SDI
 • AC/DC 
 • warsztaty, które tematycznie obejmują szeroko rozumiany performance management (np: „Sztuka feedbacku“, „Jak prowadzić trudne rozmowy z pracownikami w inspirujący sposób„, „Jak przygotować się do oceny rocznej“, „Jak rekrutować najlepszych pracowników”
 • awareness sessions dotyczące procesów HR (np.; „Zarządzanie talentami”, „Proces oceny rocznej”)
 • szkolenia coachingowe (np. Manager coachem)