co to jest SDI?

SDI czyli Strength Deployment Inventory jest narzędziem rozwijającym samoświadomość, dzięki któremu ludzie zyskują lepsze zrozumienie siebie w relacjach z innymi. Poznałam ten kwestionariusz na swoim szkoleniu certyfikacyjnym w Wielkiej Brytanii w 2010 roku. Od tego czasu prowadziłam wiele warsztatów z jego udziałem pomagając ponad 150 osobom lepiej zrozumieć relacje z innymi, które tworzą na co dzień zarówno w pracy jak i w życiu osobistym. SDI uważam za najbardziej wartościowe narzędzie rozwojowe z jakim się do tej pory spotkałam. Wiosną 2015 roku byłam prelegentką na VI Międzynarodowej Naukowej Konferencji Coachingowej na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie na której mówiłam o praktycznym zastosowaniu kwestionariusza w rozwoju przedsiębiorczości. Przy tej okazji napisałam także artykuł , który jest najobszerniejszą publikacją w języku polskim na ten temat. Jeśli jesteś zainteresowany/ainformacjami skontaktuj się ze mną bezpośrednio.

A streszczenie czym jest SDI znajduje się poniżej.

Efektywe relacje są kluczowe dla osiągania sukcesu w biznesie. Możemy wyobrazić sobie jak bardzo ulepszyłyby się nasze realcje biznesowe i prywatne gdybyśmy naprawdę rozumieli jak inni postrzegają rzeczywistość i umieli przełożyć to na konkretne praktyczne działania. Byłoby to jak posiadanie instrukcji do budowania relacji z kolegami, pracownikami, szefami, klientami etc.

Strength Deployment Inventory (SDI) jest modelem samokształcenia, który pomaga ludziom zwiększyć świadomość siebie i relacji jakie budują z innymi.  W czasie warsztatów SDI uczestnicy odkrywają co w życiu zawodowym i prywatnym zwiększa ich poczucie własnej wartości i co jest dla nich ważne w relacjach z innymi ludźmi.

SDI jest narzędziem, które umożliwia mówienie o rzeczach skomplikowanych w prosty sposób. 

Skorzystanie z narzędzia SDI daje organizacji wymierne rezultaty w postaci

  • zmniejszenie rotacji wśród pracowników 
  • redukcji kosztów konfliktów
  • usprawnienia komunikacji
  • poprawy efektywności pracy w zespołach
  • rozwoju osobowości liderów
  • zwiększenia sprzedaży
  • poprawy jakości obsługi klienta
  • facylitacji procesów change management

dlaczego SDI działa?

SDI jest łatwy do zapamiętania, ponieważ bezpośrednio angażuje uczestników a efekty pracy, wglądy i odkrycia prezentowane są za pomocą atrakcyjnego materiału ilustracyjnego.

SDI odkrywa prawdziwą naturę nieporozumień między ludźmi. Dostarcza unikalnych narzędzi, które nie są w żaden sposób zagrażające dla uczestników, a jednocześnie pozwalają zrozumieć jak zredukować potencjalne ryzyka. Depersonalizuje konflikt.

SDI pozwala dostrzec i zrozumieć różnice w wartościach, które preferują ludzie, także w sytuacji konfliktu oraz to jak przekładają się one na podejmowane działania.

SDI pozwala w łatwy sposób zrozumieć różnice między zachowaniem ludzi (czyli tym co widzimy) a motywacją opartą na wartościach (czyli tym czego nie widzimy a co determinuje  zachowanie). 

SDI uwzględnia perspektywę całego życia człowieka, nie tylko środowiska pracy lub roli zawodowej.

SDI jest łatwy w użyciu, odpowiedni dla wszystkich poziomów w organizacji, co sprawia, że stanowi idealny fundament do budowania kultury dialogu i współpracy.