Biznes lubi asertywność.

.png

Biznes korporacyjny, small biznes, organizacje użytku publicznego, non-profit, stowarzyszenia. Każda organizacja, która ma wizję, misję oraz wynikające z nich cele strategiczne może realizować je sprawniej dzięki postawom asertywnym obecnym w jej kulturze.

 Umiejętność pełnego wyrażanie siebie w kontakcie z innymi osobami w sposób respektujący drugiego człowieka pozwala na optymalne wykorzystanie naszego potencjału. Zarówno jeśli kierujemy zespołem jak i wtedy gdy jesteśmy jego członkiem, umiejętność zarządzania zachowaniami agresywnymi i biernymi oraz właściwa asertywna komunikacje budują wiarygodność naszej roli oraz wyraźnie zwiększają zadowolenie z pracy. Nietrudno zgadnąć, że przekłada się to na efektywność. To wszystko buduje nasz profesjonalizm, który nie tylko jest poszukiwany i doceniany przez pracodawców, ale także nam, daje bardzo duże benefity. Każdy bowiem chce pracować z profesjonalistą, a to oznacza, że spośród wielu projektów czy ofert pracy możemy wybierać te, które chcemy, a nie te, które musimy.

Asertywność warto wdrażać zwłaszcza w tych kulturach organizacyjnych, w których obecna jest presja czasu oraz w której pracownicy mają codzienny kontakt z klientami lub innymi podmiotami, niekoniecznie w relacji handlowej.

Jak więc wdrażać asertywność w miejscu pracy?

Szacunek, szacunek i jeszcze raz szacunek.  Jeżeli pracownicy znają swoje prawa, jeżeli są one respektowane a potrzeby brane pod uwagę ich motywacja, profesjonalna skuteczność i satysfakcja z pracy wzrastają. Przekłada się to na bardzo konkretne korzyści dla organizacji, takie jak na przykład, szybsze i sprawniejsze reagowanie w sytuacjach ewentualnych nadużyć czy też rozwiązywanie konfliktów.

Pracownicy mają prawo wiedzieć co dokładnie się od nich oczekuje. To znaczy, że powinni być nie tylko wyposażenie w odpowiednie miejsce do pracy, wiedzieć jakie są ich zadania oraz znać swój zakres odpowiedzialności, ale także powinni dostawać regularną, konstruktywną informację zwrotną. Feedback na temat ich pracy powinien dotyczyć nie tylko niedociągnięć i obszarów do rozwoju, ale także zadań wykonanych prawidłowo i sukcesów!

Ludzie mają prawo do tego, aby ich zdanie było brane pod uwagę, jeśli podejmowane przez kierownictwodecyzje i zmiany w organizacji będą miały na nich wpływ. Pracownicy, którzy są zaangażowani w procesy decyzyjne lepiej rozumieją dlaczego podejmowanie niepopularnych decyzji jest czasem konieczne. Łatwiej im je zaakceptować i pracować bez obniżania swojej produktywności zamiast narzekać czy plotkować.

Pracownicy mają prawo do popełniania błędów bez bycia obwinianymii ośmieszanymi.  Wielu osobom pracującym wyżej w hierarchii trudno zaakceptować fakt, że zdecydowana większość błędów popełnianych przez pracowników wynika z niedostatecznego przeszkolenia, wadliwej komunikacji z przełożonym lub błędu rekrutacyjnego. Szukanie winnych w sytuacji kryzysowej bardzo negatywnie wpływa na morale zespołu co w dłuższej perspektywie doprowadza do tego, że pracownicy działają coraz bardziej zachowawczo i boją się podejmować najprostsze decyzje. Zamiast brać odpowiedzialność za swoje zadania „zabezpieczają swoje pozycje” na wypadek wewnętrznego dochodzenia.

 Więc, jak zwiększyć swoją asertywność w pracy?

Asertywni liderzy grup czy profesjonaliści maja pozytywny, otwarty styl komunikacji, nie ma w nim agresji, nie ma w nim uległości. Słychać w nim odpowiedzialność za swoje słowa orazszacunek do rozmówców niezależnie od tego jaką pełnią funkcje w organizacji. Oto kilka podpowiedzi co robić i mówić, aby zwiększyć swoją asertywność:

·       Mów konkretnie czego oczekujesz, co czujesz i co chcesz, aby się wydarzyło. Twoje komunikaty powinny być zwięzłe, celne i wyrażane otwarcie. Używaj komunikatu Ja.

·       Mów wprost, bez „owijania w bawełnę”, zmiękczania, eskalowania, flirtowania i innych dodatków.

·       Przekaż, że wierzysz w to co mówisz, zarówno komunikacją werbalną jak i nie werbalną.

·       Zachowuj spokój. Złość jest naturalna i nie jest negatywna sama w sobie. Jednak w połączeniuz agresją może doprowadzić to niewłaściwych decyzji. Jeśli potrzebujesz czasu, aby ochłonąć, wziąć się w garść i odzyskać bardziej trzeźwe widzenie sytuacji daj go sobie. Asertywność polega także na tym, że dbając o siebie podejmujesz zadnia wtedy, gdy jesteś do nich optymalnie przygotowany.

·       Bądź gotowy do tego, aby powiedzieć „nie” lub„nie zgadzam się” i akceptuj także to, że Twój partner w rozmowie ma prawo powiedzieć to samo, nawet jeśli jest niżej w hierarchii niż Ty.

 Sztuka feedbacku czyli kluczowa kompetencja z zakresu asertywności.

 Umiejętność ta przyda się każdemu, jednak dla osób odpowiedzialnych za większe projekty, które wymagają koordynacji pracy większej liczby osób profesjonalna komunikacja i udzielanie informacji zwrotnej są niezbędne.  Jak to robić:

·       Feedback rozwojowy czyli ten dotyczący obszarów do poprawy przekazuj w sposób konstruktywny i na spotkaniu 1 na 1.

·       Powinien on dotyczyć faktów i nie zawierać osobistych komentarzy ani ocen. Twoim celem jestpoprawa błędu a nie krytykowanie osoby.

·       Zachęć do wymiany perspektyw widzenia sytuacji i interpretacji faktów. Mało jest w życiu rzeczy oczywistych. Wysłuchanie perspektywy drugiej strony pozwoli na uzyskanie większej klarowności w przyszłości.

·       W spokoju wysłuchaj drugiej strony, lepiej zadać dodatkowe pytanie niż wyciągać pochopne wnioski.

·       Zadbaj o relacje, o to, aby wszystko zostało dobrze zrozumiane i nikt nie poczuł się obrażony.

·       Podsumuj i upewnij się, że dla obu stron jest jasne jakie kroki zostaną podjęte, aby naprawić błąd i kiedy to nastąpi.

 Wdrażanie asertywności do kultury organizacyjnej może, zwłaszcza na początku wydawać się nie lada wyzwaniem, ponieważ może wymagać zmiany utartych schematów postępowania. Jednocześnie jest to okazja do rozwoju siebie jako człowieka w zakresie budowania wartościowych relacji międzyludzkich. W organizacjach, w biznesie skutkuje ona mniejszą absencją, mniejszą rotacją, która bezpośrednio przekłada się na korzyści finansowe oraz większą skutecznością w osiąganiu celów. Asertywność, którą można też nazwać  nauką demokracji na poziomie osobistym jest z całą pewnością wartościową inwestycją przynoszącą wymierny zwrot zarówno dla pojedynczych osób jak i firm.