A może coaching........

Screen Shot 2015-08-30 at 19.53.13.png

Czy coaching to coś dla mnie?

Coaching jest dla Ciebie jeśli chcesz rozprawić się z jakimś swoim tematem, który możesz zaliczyć do jednej z dwóch kategorii: dylemat lub zagadka. Dylematy dotyczą wszystkich tych sytuacji, gdy nie wiadomo którą z dwóch lub trzech dróg podążać lub które wybrać rozwiązanie. Zagadki to wszystkie te wyzwania, która zawierają w sobie pytanie jak? Czyli np. jak być skuteczniejszym w kontaktach z klientami, jak priorytetyzować działania, jak zbalansować życie zawodowe z życiem prywatnym, jak rozpocząć pracę na własny rachunek, jak zdobyć umiejętności potrzebne do nowej roli zawodowej etc.

Jak działa coaching?

Coaching jako taki nie dostarcza konkretnej wiedzy, ponieważ nie jest szkoleniem w tradycyjnym rozumieniu. Coaching daje właściwie więcej. Poprzez rozmowę z coachem, pytania, feedback, prace domowe między sesjami Klient zyskuje całkowicie nową perspektywę patrzenia na swoje wyzwania, odnajduje nowe ścieżki do celu, który staje się klarowny. Klient wraz z coachem  wypracowuje strategie i plan działania a co najważniejsze utrzymuje się na drodze do celu, gdyż z łatwością rozpoznaje ryzyka i umie nimi zarządzić.

Cel coachingu jest w zasadzie jeden. Rozwój potencjału klienta czyli ułatwienie mu osiągnięcia tych celów,  których pragnie. Czy nie da się osiągnąć swoich celów bez coachingu? W wielu przypadkach na pewno jest to możliwe. Co daje więc zatrudnienie coacha? Coaching znacznie przyspiesza i ułatwia osiągnięcie celów. Korzyści jest jednak znacznie więcej. Np.: ponad 70% osób korzystających z coachingu obserwuje u siebie wzrost pewności siebie i osobistej skuteczność, wzrost kompetencji komunikacyjnych i poprawę jakości relacji interpersonalnych. 

Czyż nie jest jednak tak, że przecież ludzie mają wolną wolę i z grubsza rzecz biorąc robią w życiu to co chcą. Tak jest, niestety niewielu robi to czego tak naprawdę pragnie. I to jest pierwsze, najważniejsze zadanie dla coachingu. Co ty chcesz dla siebie, czego pragniesz? Coaching pomaga rozróżnić to co powinieneś, co możesz, co wypada, co należy, co musisz od tego czego pragniesz. Ty, z całego swojego serca, prawdziwie. Ty i nikt inny. Samolubnie i odpowiedzialnie. Jak to możliwe? Coaching bierze bowiem pod uwagę cały kontekst życia klienta, wszelkie decyzje i zmiany, które mają się zadziać muszą być „ekologiczne”. To znaczy, że klient ma świadomość jakie są następstwa zmiany nie tylko dla niego, ale także dla jego najbliższego otoczenia oraz w 100% uważa je za pozytywne.