Bardzo lubię pracować z grupami. Prowadzenie warsztatów psychologicznych i szkoleń rozwojowych to świetna okazja do wymiany doświadczeń i wzajemnej inspiracji. Od 2015 roku współpracowałam w tym zakresie ze Stowarzyszeniem Polki w Berlinie, Sprach Cafe Polnisch i Polskim Centrum Kompetencyjnym.

43129106_2155207911466021_4958909269333245952_o.jpg

Asertywność w głębszym sensie jest postawą człowieka wobec siebie samego i innych ludzi. Oznacza traktowanie siebie i otoczenia z równoprawnym szacunkiem, dążenie do realizowania praw osobistych z poszanowaniem praw innych oraz ochrony wzajemnej godności. Zwiększa zadowolenie z samego siebie i służy budowaniu dobrych relacji interpersonalnych.

warsztat zdjecie 4a.jpg
warsztat zdjecie 2.jpg
warsztat zdjecie 1.jpeg
18880145_1841848609468621_7194809669987079338_o.jpg

5 Asertywnych praw Fensterheima (1976)


1.Masz prawo do robienia tego co chcesz dopóty, dopóki nie rani to kogoś innego.


2. Masz prawo do zachowania swojej godności poprzez asertywne zachowanie, nawet jeśli to rani kogoś innego dopóty, dopóki Twoje intencje nie są agresywne lecz asertywne.

3. Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb dopóty, dopóki uznajesz, że druga osoba ma prawo odmówić.

4. Istnieją takie sytuacje miedzy ludźmi, w których prawa nie są oczywiste. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania tej sprawy z druga osoba i wyjaśnienia jej.

5. Masz prawo do korzystania ze swoich praw.

29872470_2014075948912552_5449393765107144823_o.jpg

W kameralnym, bezpiecznym gronie rozmawiałyśmy o tych stronach macierzyństwa, o których rozmawia się rzadko, a które są doświadczeniem bardzo wielu kobiet. O braku wsparcia ze strony partnerów, bezradności, presji społecznej i rodzinnej, aby być matką idealną, wyczerpaniu fizycznym i emocjonalnym, wybuchach złości. Ale także szukałyśmy własnych wzorców macierzyństwa, doceniałyśmy to co mamy, inspirowałyśmy się wzajemnie i odkrywałyśmy sposoby na lepsze zaopiekowanie się sobą w codzienności.